Porządek obrad LXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego - 14 listopada 2023 r.

Porządek obrad LXII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

zwołanej w trybie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 16.00

 

1. Otwarcie sesji.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego na temat przebiegu drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w okresie 2023-2027:
a) wystąpienia przedstawicieli Lokalnych Grup Działania obecnych podczas sesji;
b) pytania i dyskusja.
4. Wolne wnioski.
5. Komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Pobierz załącznik:

Czytany 692 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  13.11.2023 - 16:10
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 14.11.2023 - 10:58