Porządek obrad LXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego - 23 kwietnia 2024 r.

 

Porządek obrad LXVIII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 15.15

 

1. Otwarcie LXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich
(Druk Nr 5.1);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);
5.3. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.3);
5.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 5.4);
5.5. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 5.5);
5.6. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 5.6).

6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Komunikaty.

10. Zamknięcie LXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 510 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  17.04.2024 - 10:11