Kluby Radnych VI kadencji (3)

13-12-2018 09:12
 1. Marek Mazur - Przewodniczący Klubu
 2. Artur Bagieński
 3. Andrzej Chowis
 4. Jolanta Zięba-Gzik


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa

13-12-2018 09:12
 1. Waldemar Wojciechowski - Przewodniczący Klubu
 2. Piotr Adamczyk
 3. Alicja Antczak
 4. Janusz Ciesielski
 5. Beata Dróżdż
 6. Włodzimierz Fisiak
 7. Iwona Koperska
 8. Edward Kiedos
 9. Zbigniew Linkowski
 10. Aneta Niedźwiecka
 11. Dariusz Rogut
 12. Halina Rosiak
 13. Marlena Sagan
 14. Paweł Sałek
 15. Ewa Wendrowska
 16. Dorota Więckowska
 17. Zbigniew Ziemba


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa

30-11-2018 10:11
 1. Witold Stępień - Przewodniczący Klubu
 2. Paweł Kowalczyk - Wiceprzewodniczący klubu
 3. Paweł Bliźniuk
 4. Marcin Bugajski
 5. Paweł Drążczyk
 6. Arkadiusz Gajewski
 7. Iwona Lewandowska
 8. Andrzej Owczarek
 9. Anna Rabiega
 10. Katarzyna Sadowska
 11. Edyta Strumian
 12. Bożena Ziemniewicz.


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa