Kluby Radnych VI kadencji (3)

 1. Piotr Adamczyk - Przewodniczący Klubu
 2. Alicja Antczak
 3. Beata Dróżdż
 4. Włodzimierz Fisiak
 5. Iwona Koperska
 6. Edmund Kiedos
 7. Zbigniew Linkowski
 8. Aneta Niedźwiecka
 9. Dariusz Rogut
 10. Halina Rosiak
 11. Marlena Sagan
 12. Paweł Sałek
 13. Ewa Wendrowska
 14. Dorota Więckowska
 15. Grzegorz Wojciechowski
 16. Waldemar Wojciechowski
 17. Zbigniew Ziemba


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa

 1. Witold Stępień - Przewodniczący Klubu
 2. Paweł Kowalczyk - Wiceprzewodniczący klubu
 3. Paweł Bliźniuk
 4. Marcin Bugajski
 5. Arkadiusz Gajewski
 6. Dariusz Joński
 7. Iwona Lewandowska
 8. Andrzej Owczarek
 9. Anna Rabiega
 10. Katarzyna Sadowska
 11. Joanna Skrzydlewska
 12. Bożena Ziemniewicz


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji