Kluby Radnych VI kadencji (3)

13.12.2018 - 09:41
 1. Marek Mazur - Przewodniczący Klubu
 2. Artur Bagieński
 3. Andrzej Chowis
 4. Elżbieta Nawrocka - od 14.11.2023.


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa

13.12.2018 - 09:40
 1. Waldemar Wojciechowski - Przewodniczący Klubu
 2. Piotr Adamczyk
 3. Alicja Antczak
 4. Janusz Ciesielski
 5. Beata Dróżdż
 6. Włodzimierz Fisiak
 7. Edward Kiedos
 8. Iwona Koperska
 9. Paweł Kowalczyk - od 28.02.2022 r.
 10. Zbigniew Linkowski
 11. Aneta Niedźwiecka
 12. Beata Ozga-Flejszer - od 14.11.2023
 13. Dariusz Rogut
 14. Halina Rosiak
 15. Marlena Sagan
 16. Ewa Wendrowska
 17. Dorota Więckowska
 18. Zbigniew Ziemba.


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa

30.11.2018 - 10:47
 1. Marcin Bugajski - Przewodniczący Klubu
 2. Arkadiusz Gajewski - Wiceprzewodniczący Klubu
 3. Iwona Lewandowska - Wiceprzewodnicząca Klubu
 4. Witold Stępień - Wiceprzewodniczący Klubu
 5. Katarzyna Sadowska - Sekretarz
 6. Anna Rabiega
 7. Dorota Ryl
 8. Edyta Strumian
 9. Bożena Ziemniewicz.


oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa