Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. oraz Sprawozdanie z jego realizacji

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. oraz Sprawozdanie z jego realizacji.

Osoba publikująca :  Barbara Orłowska
Data publikacji:  07.01.2021 - 11:57
Osoba modyfikująca: Barbara Orłowska
Ostatnio zmieniany: 18.05.2022 - 10:37