Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 w latach 2018-2019

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 w latach 2018-2019

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219, 1378, 1565, 2127, 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 1047 i 1162) organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raporty z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia Sejmikowi Województwa, a następnie ministrowi właściwemu do spraw klimatu i środowiska. Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązany był do sporządzenia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 w latach 2018-2019”.

Pobierz załącznik: