Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Program współpracy przyjęty 27 listopada jako Uchwała numer XVIII/207/15 przez Sejmik Województwa Łodzkiego.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji