Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

Program współpracy przyjęty 27 listopada jako Uchwała numer XVIII/207/15 przez Sejmik Województwa Łodzkiego.
Osoba publikująca :  Monika Polak
Data publikacji:  13.12.2016 - 08:19
Osoba modyfikująca: Monika Polak
Ostatnio zmieniany: 13.12.2016 - 08:33