Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 c, art. 30, art. 51, ust.1 oraz art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Oba dokumenty udostępnione będą do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, pok. 302, do którego należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą Internetu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) uwagi i wnioski w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie.
Projekt aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” i prognoza oddziaływania na środowisko będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (www.lodzkie.pl) i Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (http://bppwl.lodzkie.pl).
Uwagi i wnioski przesyłane pocztą należy adresować - Urząd Marszałkowski w Łodzi, 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 8 (dla Wydziału Planowania Przestrzennego).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak

 

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  20.12.2012 - 17:44
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 02.09.2021 - 13:23