Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

W związku z podjętymi pracami na szczeblu centralnym, zmierzającymi do stworzenia efektywnego systemu zarządzania rozwojem kraju, nowelizacją dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, jak również zmieniającą się sytuacją społeczno – gospodarczą, Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.
Aktualizację Strategii opracowuje Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod kierunkiem Zarządu Województwa Łódzkiego. Pracę nad nowym dokumentem wspiera grono ekspertów z największych łódzkich uczelni.

Celem autorów jest opracowanie strategii nowoczesnej, zgodnej z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym i europejskim, w tym w szczególności z dokumentem „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu”, wyznaczającej przyszłe kierunki strategicznej interwencji finansowane za pomocą środków Unii Europejskiej przyszłej perspektywy finansowej.


 
Informacje dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego znajdują się na stronie www.strategia.lodzkie.pl
Czytany 22727 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.02.2013 - 15:46
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 09.04.2019 - 09:40

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji