Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, oraz publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Czytany 836 razy
Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  30.03.2021 - 20:22