System zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz z wymaganiami Standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – Wydanie 3

Uznając potrzebę ciągłego doskonalenia działań administracyjnych podejmowanych przez urząd, 23 stycznia 2008 roku na mocy Uchwały 53/08 Marszałek Województwa Łódzkiego łącznie z Zarządem Województwa Łódzkiego wyraził wolę wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 
W 2009 roku na mocy stosownych zarządzeń Marszałka Województwa Łódzkiego został wdrożony w urzędzie system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, który następnie został certyfikowany przez jednostkę zewnętrzną. 
 
W 2012 roku wdrożono w urzędzie system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK) według wymagań standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - Wydanie 2. Rozwiązanie to poprzez wdrożone mechanizmy znacznie ogranicza możliwość wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. SPZK jest rozwinięciem i udoskonaleniem systemu zarządzania urzędem, w efekcie zmierza do znacznej poprawy dbałości o Państwa interesy.
W 2012 roku w urzędzie został przeprowadzony przez niezależnych audytorów, powołanych przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., audyt recertyfikujący system zarządzania jakością oraz audyt certyfikujący system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, w wyniku którego uzyskano certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania.
W związku z opublikowaniem nowej wersji standardu Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - wydanie 3, w 2015 roku dostosowano system zarządzania urzędem do zmienionych wymagań. 
W 2015 roku odstąpiono od certyfikacji systemu zarządzania urzędem. System jest nadal utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - Wydanie 3 oraz kontynuowane jest wdrażanie nowych rozwiązań zarządczych wynikających z potrzeb urzędu.
Celem dalszego doskonalenia systemu zarządzania urzędem jest podniesienie jakości usług publicznych, zmiana kultury organizacyjnej oraz integracja stosowanych i wypracowanych rozwiązań zarządczych w jeden system. Realizacja tych celów ma się w bezpośredni sposób przekładać na poprawę sprawności instytucjonalnej urzędu oraz zwiększenie satysfakcji stron zainteresowanych działalnością organizacji.
 
Funkcję Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pełni Sekretarz Województwa Łódzkiego - Pan Ireneusz Krześnicki. Do zapewnienia prawidłowego, skutecznego oraz sprawnego działania systemu powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Panią Elżbietę Borkowską - Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego.
 
Czytany 29961 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  25.11.2013 - 12:45
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 24.01.2019 - 11:23