Polityka jakości

Polityka jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to dokument stanowiący zobowiązanie do spełnienia wymagań sprawnej administracji i skutecznego zarządzania urzędem. Tworzy ona ramy dla wyznaczenia wymiernych celów.
Polityka jakości stanowi osadzenie urzędu w otoczeniu, w którym działa: wśród pracowników, klientów urzędu, a także partnerów zewnętrznych i innych interesariuszy.
 
Obecny kształt polityki jakości jest podsumowaniem i kontynuacją decyzji, podjętych przez Najwyższe Kierownictwo w latach 2009-2015 związanych z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością  oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – wydanie 3.
 
W Polityce jakości urzędu zawarte są misja, wizja i cele jakości urzędu.
Misja i wizja są wspólnym wzorcem dla wszystkich pracowników urzędu, spajającym podejmowane działania oraz motywującym do ciągłego rozwoju i doskonalenia sprawnej administracji.
Cele jakości urzędu są podstawą tworzenia długookresowych planów oraz podejmowania racjonalnych działań.
 
Misja oraz wizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:


 

Polityka jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Zarządzenie Nr 55/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku)

Księga systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – wydanie 3 (Zarządzenie Nr 20/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2015 r.)

Polityka personalna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Zarządzenie Nr 1/14 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7.01.2014 r. w sprawie ustanowienia Polityki personalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego)

 


 


 

Czytany 31563 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  27.11.2013 - 10:16
Osoba modyfikująca: Małgorzata Rosiak
Ostatnio zmieniany: 12.09.2017 - 14:19