Nagrody jakościowe

Inwestor w Kapitał Ludzki

21 czerwca 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego został Laureatem Godła Programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Godło przyznawane jest firmom oraz instytucjom, które gwarantują zatrudnienie w organizacji przykładającej wielką wagę do zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju zawodowego. Certyfikat jest wyrazem uznania za wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania ludźmi, za promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Program daje możliwość analizy polityki personalnej realizowanej przez organizację na tle wiarygodnych badań i wskaźników. Umożliwia również porównanie z innymi firmami w Polsce w zakresie działań w obszarze inwestycji w kapitał ludzki i pomaga w budowaniu wizerunku dobrego pracodawcy. Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki jest organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z badania wynika, że 81% pracowników jest zadowolonych z pracy w Urzędzie. Wysoko zostały ocenione między innymi obszary dotyczące rozwoju pracowników oraz dbałość o ich komfort psychiczny (stabilność zatrudnienia), a także znajomość norm i zasad etycznych obowiązujących w urzędzie. Nasz Urząd znajduje się wśród 20 % badanych organizacji o najwyższym przeciętnym budżecie szkoleniowym na pracownika.

 

www.inwestorwkapitalludzki.pl
 


 

 

Czytany 26908 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  27.11.2013 - 10:28
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 04.04.2014 - 09:31