II edycja Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.
Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. władze samorządu województwa łódzkiego przeznaczyły 8 mln zł, w tym na zadania subregionalne 6 mln zł oraz na zadania wojewódzkie 2 mln zł.
Środki na zadania subregionalne podzielono na pule poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię, a szacunkowy koszt realizacji jednego zadania subregionalnego nie mógł być niższy niż 10 000,00 zł ani wyższy niż 300 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji jednego zadania wojewódzkiego nie mógł być niższy niż 100 000,00 zł ani wyższy niż 500 000,00 zł.


Dowiedz się więcej na bo.lodzkie.pl oraz portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie).

 
 



Załączniki:

  1. Regulamin BO SWŁ 2019
  2. Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na rok 2019
Osoba publikująca :  Katarzyna Bednarek-Mogińska
Data publikacji:  27.04.2018 - 14:58
Osoba modyfikująca: Katarzyna Bednarek-Mogińska
Ostatnio zmieniany: 28.01.2020 - 08:50