Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
1013/21 20.10.2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego po przeprowadzonych konsultacjach i skierowania go do uzgodnień z właściwymi miejscowo radami gmin oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi
1012/21 20.10.2021 w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych
1011/21 20.10.2021 w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-415-ARiMR/1/z ?Obsługa wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy dla działania: 7 ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich? PROW na lata 2014-2020?
1010/21 20.10.2021 w spawie zmiany terminu zakończenia robót i złożenia dokumentacji rozliczeniowej zadań: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2021 r.
1009/21 20.10.2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02/1/21/015 złożonego przez Miasto Łódź w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1008/21 20.10.2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02/1/21/033 złożonego przez Gminę Lututów w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1007/21 20.10.2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02/1/21/100 złożonego przez Powiat Łęczycki w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1006/21 20.10.2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01/1/21/0015, złożonego przez Annę Włodarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Medyczne ?MEDINEA?- Anna Włodarczyk w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1005/21 20.10.2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu, oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02/1/21/040, złożonego przez Powiat Łaski w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1004/21 20.10.2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu, oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.01.02/1/21/070, złożonego przez Powiat Radomszczański w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1003/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02/1/21/060 złożonego przez Miasto Bełchatów w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1002/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02/1/21/034 złożonego przez Gminę Rząśnia w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1001/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02/1/21/089 złożonego przez Gminę Parzęczew w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1000/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.01.00/3/21/0003 złożonego przez MAG-MED Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0999/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu, oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01/1/21/0002, złożonego przez MED-REH bis s.c. R. Zasada, M. Zasada, K. Zasada, w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21, Poddziałania X.3.1 ?Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej?, Działania X.3 ?Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia?, Osi Priorytetowej X ?Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0998/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01/1/21/0007 złożonego przez Rehabilitacja Nowy Dwór Sp. z o. o. w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0997/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.03.01/1/21/0017 złożonego przez ?MEDICAL MAGNUS? Spółkę z o. o. w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0996/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.01.00/3/21/0014 złożonego przez Bożenę Grobelniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bożena Grobelniak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Wielobranżowe ?SCAUT? w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/21 dla Działania X.1 ?Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3? Osi Priorytetowej X ?Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0995/21 20.10.2021 w sprawie nieuwzględnienia protestu od etapu oceny formalno-merytorycznej projektu, oznaczonego wnioskiem o dofinansowanie nr RPLD.10.01.00/3/21/0003 złożonego przez FREJA TEAM Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/21 dla Działania X.1 ?Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3? Osi Priorytetowej X ?Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
0994/21 20.10.2021 zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.11.02.02-IZ.00-10-001/20 dla Działania XI.2 Kształcenie osób dorosłych Poddziałania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych ? Miasto Łódź Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020