Uchwały Zarządu

 

Filtruj 
Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł
0732/21 23.07.2021 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych
0731/21 23.07.2021 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych oraz pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
0730/21 23.07.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
0729/21 23.07.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
0728/21 23.07.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
0727/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
0726/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi
0725/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
0724/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
0723/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
0722/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
0721/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach
0720/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
0719/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
0718/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
0717/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
0716/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
0715/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
0714/21 23.07.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
0713/21 23.07.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia