Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, wchodząca w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach,wchodząca w skład
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

ul. Batorego 64D
96-100 Skierniewice
tel. (+46) 833 40 13
fax (+46) 833 40 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://bip.wodnskierniewice.eu/
strona www.creskierniewice.edu.pl/bpskierniewice

 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach jest placówką oświatową wspierającą działalność szkół i instytucji edukacyjnych z terenu województwa łódzkiego. 

Posiada trzy filie w: Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej.

Placówka z dniem 1 września 2021 r. została włączona w struktury Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, na mocy uchwały nr XXXIV/452/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Biblioteka służy przede wszystkim potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia
i wychowania. Gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne w szczególności z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej, książki z zestawu lektur dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, programy nauczania i podręczniki szkolne oraz materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu. Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 68 tys. woluminów, w tym ponad 2000 oprawionych roczników czasopism i ponad 1000 pakietów multimedialnych.

Biblioteka organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną. Ponadto, organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego.


Biblioteka wraz z filiami dysponuje centralnym katalogiem bibliotecznym on-line w systemie „SOWA”, z którego mogą korzystać Czytelnicy bez wychodzenia z domów (przeglądać bazy, zamawiać, rezerwować i prolongować zbiory). Ponadto, posiada dostęp on-line do ponad dwóch tysięcy pełnotekstowych książek w systemie IBUK LIBRA oraz prowadzi cyfrowe wypożyczenia międzybiblioteczne  zbiorów z zasobów Biblioteki Narodowej ACADEMICA.


Dwa razy w roku przygotowywana jest oferta edukacyjna dostosowana do bieżących potrzeb nauczycieli oraz zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa.


Biblioteka współuczestniczy w wypracowaniu systemu wsparcia doradztwa zawodowego poprzez realizację zadań zawartych w „Porozumieniu w sprawie skoordynowania współpracy podmiotów realizujących zadania z zakresu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego pn.: „Międzypowiatowa umowa partnerska na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego”.

Od 2011 roku biblioteka jest "Miejscem Odkrywania Talentów". Tytuł ten został nadany bibliotece przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każdego roku w dniu 21 marca młodzież i dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich talentów i podzielenia się swoimi pasjami z innymi. Jest również Ambasadorem Nowoczesnych Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w edukacji.

Biblioteka promuje czytelnictwo poprzez organizowanie różnych konkursów i akcji czytelniczych dla uczniów oraz organizowanie konferencji dla nauczycieli i bibliotekarzy poświęconych tematyce związanej z rozwojem czytelnictwa i zachęcaniem do aktywnego czytania.

:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  28.12.2012 - 11:18
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 09.03.2023 - 13:01