Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem danych jest odpowiednio Marszałek Województwa Łódzkiego albo Zarząd Województwa Łódzkiego w zależności od przedmiotu sprawy z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel. 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia petycji na podstawie ustawy
  o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
  • operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie adresu korespondencyjnego skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpoznania.
Czytany 1152 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  16.08.2018 - 10:54
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 06.09.2018 - 13:42
Zalecane formy kontaktu interesantów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
1. korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
2. kontakt z Biurem Podawczym
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 30 00; 42 663 33 80;
tel. 695 356 594

3. poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą na adres w systemie  ePUAP: /umwl/skrytka

4. telefoniczny lub e-mail z poszczególnymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego

Pobierz liste adresów

Godziny pracy Urzędu: 8:00-16:00