Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20 w ramach V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 08.01.2021
Czytany 321 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.01.2021 - 10:37