Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 29 stycznia 2020 roku. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 07.01.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 463 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Popielawska
Data publikacji:  07.01.2020 - 10:57