Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.02.2021
Czytany 337 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.02.2021 - 12:59