Informacja o aktualizacji wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu dla naboru RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19, Działanie III.3 Transport multimodalny po zakończeniu procedury odwoławczej.

Informacja o aktualizacji wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu dla naboru RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19, w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 po zakończeniu procedury odwoławczej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 18.03.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 150 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  18.03.2021 - 12:51