Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii RPO WŁ na lata 2014-2020.

W związku z przywróceniem do oceny projektu po zakończonej procedurze odwoławczej, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 303/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. wybrał kolejny projekt do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 08.04.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 198 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.04.2021 - 15:19