Informacja o wyborze projektów do dofinansowania projektów w ramach konkursu dla naboru RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów Poddziałania III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 476/21 z dnia 18.05.2021 r. wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów Poddziałania III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 25.05.2021
Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  25.05.2021 - 11:05