Informacja o wybranych projektach do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20, Działanie III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru Nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20 Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jednocześnie Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą Nr 590/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. przedmiotowy wniosek został wybrany do dofinansowania.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.06.2021
Czytany 274 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.06.2021 - 14:06