Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w czerwcu 2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 30.06.2021
Czytany 365 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  30.06.2021 - 11:52