Informacja o zmianach na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz o uchyleniu listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 690/21 z dnia 22 lipca 2021 roku podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania do wartości wnioskowanej dla projektu nr RPLD.07.03.00-10-0014/20 złożonego przez Gminę Miasto Zgierz oraz o wyborze do dofinansowania projektu nr RPLD.07.03.00-10-0003/20 złożonego przez RADOSNY DOM Monika Wlachos jako jedynego pozostającego na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. Tym samym zmianie ulega Lista projektów wybranych do dofinansowania zgodnie z brzmieniem poniższego załącznika oraz uchylona zostaje Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 23.07.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 135 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  23.07.2021 - 09:39