Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w sierpniu 2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.09.2021
Czytany 119 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.09.2021 - 15:23