Informacja o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania IV.4 RPO WŁ na lata 2014-2020.

W związku z wolnymi środkami, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 891/21 z dnia 16 września 2021 r. podwyższył kwotę dofinansowania dla projektu WND-RPLD.04.04.00-10-0018/20 w ramach naboru Nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 30.09.2021
Czytany 149 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  30.09.2021 - 13:49