Informacja o aktualizacji Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej i decyzją WSA o przywróceniu do oceny projektu złożonego przez Gminę Andrespol, IZRPO WŁ dokonała ponownej oceny wniosku nr WND-RPLD.06.02.01-10-0008/20 pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol”, w wyniku której uzyskał on 72,72% punktów. Z uwagi na fakt, że dostępne środki finansowe w poddziałaniu uniemożliwiają wybranie ww. projektu do dofinansowania, został on umieszczony na Liście rezerwowej projektów. W związku z powyższym, Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 922/21 z dnia 5 października 2021 roku dokonał aktualizacji listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania, nadając jej brzmienie zgodnie z poniższym załącznikiem.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 07.10.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 173 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  07.10.2021 - 14:42