Informacja o wyborze do dofinasowania projektu nr RPLD.06.02.01-10-0016/20 złożonego przez Marcin Suchodolski MS LINE oraz projektu nr RPLD.06.02.01-10-0001/20 złożonego przez Gminę Daszyna w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej wolnych środków finansowych z EFRR, uchwałą 1075/21 z dnia 15 listopada 2021 r. wybrano do dofinansowania projekt nr RPLD.06.02.01-10-0016/20 pn. „Szlakami ogrodnictwa województwa łódzkiego” złożony przez Marcin Suchodolski MS LINE oraz projekt nr RPLD.06.02.01-10-0001/20 pn. „Przystosowanie budynku Mazew 11 oraz części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji turystycznych” złożony przez Gminę Daszyna.

Tym samym zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20”. Załącznik nr 2 zostaje uchylony.

Czytany 417 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.11.2021 - 12:44
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 16.11.2021 - 12:47