Informacja o zmianie listy wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20 w ramach Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1074/21 z dnia 15 listopada 2021 r. zmienił listę wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.11.2021
Czytany 387 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.11.2021 - 07:47
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 17.11.2021 - 14:35