Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu styczniu 2022r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu styczniu 2022 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.02.2022
Czytany 182 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.02.2022 - 14:52
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 15.02.2022 - 14:57