Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 -Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 21.04.2022
Czytany 222 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  21.04.2022 - 10:46