Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu maju 2022 r. w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu maju 2022 r. w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 09.06.2022
Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  09.06.2022 - 07:33