Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu maju 2022 r. w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu maju 2022 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.4 Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 09.06.2022
Czytany 48 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  09.06.2022 - 07:47