Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów- Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii wybrano do dofinansowania trzynaście projektów z listy rezerwowej. Ponadto Gmina Świnice Warckie złożyła rezygnację z realizacji projektu nr WND-RPLD.04.01.02-10-0048/21 pn. „Gmina Świnice Warckie przyjazna OZE”. Wobec powyższego Zarząd Województwa Łódzkiego usuwa przedmiotowy projekt z listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania
i aktualizuje listę rezerwową projektów do dofinansowania dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 08.08.2022
Czytany 205 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  08.08.2022 - 15:28