Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 31.08.2022
Czytany 108 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.08.2022 - 15:06