Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów- Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

W związku ze zgodą Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji w działaniu XIII.2 przenosi się 13 projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą nr 665/22 ZWŁ
z dnia 26 lipca 2022 r. do Osi XIII REACT-EU Działania XIII.2 REACT-EU dla OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowo Zarząd Województwa Łódzkiego w związku z pojawieniem się wolnych środków wybiera do dofinansowania 12 projektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 07.09.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 186 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  07.09.2022 - 13:18