Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2022 r. w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2022 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 12.09.2022
Czytany 78 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  12.09.2022 - 07:22