Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2022 r. w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2022 r. w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 12.09.2022
Czytany 65 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  12.09.2022 - 07:26