Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej we wrześniu 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21.

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej we wrześniu 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 05.10.2022
Czytany 191 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  05.10.2022 - 12:41