Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych we wrześniu 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych we wrześniu 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 05.10.2022
Czytany 156 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  05.10.2022 - 12:47