Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 informuje, że Uchwałą nr 988/22 z dnia 3 listopada 2022 roku w ramach prowadzonego naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie został wybrany do dofinansowania kolejny wniosek o dofinansowanie projektu, zgodnie z poniższym załącznikiem.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 04.11.2022
Czytany 104 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  04.11.2022 - 11:49