Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na zadanie pn. Infrastruktura Turystyczna Plus 2023

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza uchwałą nr 46/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
w formie dotacji celowej na zadanie pn. Infrastruktura Turystyczna Plus 2023.

W ramach pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego będą mogły realizować zadania, mające na celu dostosowanie infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki wodnej na rzekach Pilicy, Warcie, Bzurze i ich dopływach oraz zbiornikach wodnych (regulamin naboru znajduje się poniżej w załączniku).

  • Maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie wynosi 100.000 zł.
  • Wymagany wkład własny oferenta: minimum 20% całkowitych kosztów zadania.
  • Dofinansowanie przez Województwo Łódzkie: 80% całkowitych kosztów zadania.
  • Termin składania wniosków do dnia 24.02.2023 r. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Klimatu i Turystyki, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
  • Formularz wniosku do pobrania znajduje się poniżej w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 25.01.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 606 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Popielawska
Data publikacji:  25.01.2023 - 10:39