Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 141/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2023 r., realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Forma realizacji zadania: powierzenie.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie 27 projektów wyłonionych podczas głosowania mieszkańców województwa łódzkiego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego
1 015 490,00 zł.

Termin składania ofert: 17.03.2023 r. do godz. 23:59:59

Do dnia 24.03.2023 r. do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. 

Termin realizacji zadań: 15.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

Termin dokonania wyboru ofert: do 14.05.2023 r.

Wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

 

 

Pobierz załącznik:

Czytany 170 razy
Osoba publikująca :  Wiktoria Dojnik
Data publikacji:  22.02.2023 - 10:28
Osoba modyfikująca: Wiktoria Dojnik
Ostatnio zmieniany: 22.02.2023 - 11:02