Informacja o zatwierdzeniu listy ocenionych projektów oraz utworzenia listy rezerwowej w ramach naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów- Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 informuje, że Uchwałą nr 173/23 z dnia 7 marca 2023 roku
zatwierdza listę ocenionych projektów, która jednocześnie staje się listą rezerwową projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu otwartego dla naboru RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.03.2023

Pobierz załącznik:

Czytany 50 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.03.2023 - 15:49