Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w ramach naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Informacja o kolejnych podpisanych umowach o dofinansowanie projektów w ramach naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21.

Czytany 470 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  27.07.2023 - 10:02