Podniesienie dofinansowania projektu nr WND-RPLD.03.02.01-10-0003/22 złożonego przez Województwo Łódzkie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask”, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0003/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask” złożony przez Województwo Łódzkie, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego
nr 661/23 z dnia 28 lipca 2023 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 5 403 196,21 PLN do kwoty 36 973 210,76 PLN.

Pobierz załącznik:

Czytany 295 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  03.08.2023 - 14:50