Podniesienie dofinansowania projektu nr WND-RPLD.07.04.02-10-0005/16 złożonego przez Gminę Uniejów pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie”, Oś Priorytetowa VII, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna

Projekt nr WND-RPLD.07.04.02-10-0005/16, pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” złożony przez Gminę Uniejów Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 770/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 7 150 197,50 do kwoty 10 850 147,65 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 22.08.2023
Czytany 311 razy
Osoba publikująca :  Gabriela Sokołowska
Data publikacji:  22.08.2023 - 14:56