Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach konkursu dla naboru RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/23- Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/23 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów  dotyczących lecznictwa szpitalnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 13.11.2023
Czytany 251 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  13.11.2023 - 11:21