Podniesienie dofinansowania projektu nr WND-RPLD.06.03.02-10-0069/17 złożonego przez Gminę Rzeczyca

Projekt nr WND-RPLD.06.03.02-10-0069/17, pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca” złożony przez Gminę Rzeczyca w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 151/24 z dnia 09 lutego 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 5 611 837,52 do kwoty 8 215 487,32 PLN.

Pobierz załącznik:

Czytany 115 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  12.02.2024 - 13:28
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 16.02.2024 - 14:51